Bilgen Hukuk Bürosu

info@avukatbilgen.com

(+90) 212 219 80 27

Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemesi İle Yurtdışı Boşanma Kararının İdari Yolla Tanınması

690 sayılı 29 Nisan 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile yurt dışında verilen boşanma kararlarının tanınması hakkında düzenleme yapılmıştır. Buna göre, yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma, evliliğin butlanı veya iptaline ilişkin kararların Türkiye’de dava açılmaksızın idari yolla tanınmasına olanak sağlanmıştır.

Söz konusu KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nda yapılan bir değişiklik, yurtdışı boşanma kararlarının Türkiye’de nüfusa işlenmesini sağlayabilmektedir.

Bu düzenlemeye göre yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamlarınca verilmiş olan boşanma, evliliğin butlanı, evliliğin iptaline dair kararlar kesinleştikten sonra, taraflardan her ikisinin de yetkili makama başvurusu ile nüfus kütüğüne işlenebilecektir.

Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemesi İle Yabancı Ülke Boşanma Kararının Tanınabilmesinin Şartları

  1. Yurtdışında verilmiş boşanma, butlan veya evliliğin iptali kararının kesinleşmiş olması,
  2. Kararın taraflarının her ikisinin şahsen veya vekilleri aracılığı ile belirlenen yetkili makama birlikte başvurmaları,
  3. Yurtdışı boşanma kararının Türkiye kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.

Tarafların birlikte başvuru yapmasının mümkün olmaması veya kararın yetkili makam tarafından Türkiye kamu düzenine açıkça aykırı olduğunun değerlendirilmesi durumunda ise yine MÖHUK hükümlerine göre Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmak gerekecektir.

Kanun Hükmünde Kararname İle Tanıma Düzenlemesinin Kapsamı

KHK ile yukarıda belirttiğimiz şekilde sadece boşanma, evliliğin butlanı ve iptaline ilişkin kararların aranan şartların varlığında nüfus kütüğüne işlenmesi sağlanmaktadır. Ancak, yurtdışı boşanma kararı aynı zamanda velayet, nafaka ve tazminata ilişkin hükümler içeriyorsa, kararın bu kısımlarının idari yolla tanınması mümkün olmayacaktır.

Yurtdışında verilen velayet, nafaka ve boşanmanın feri niteliğindeki tazminat kararlarının uygulanabilmesi için yine Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekecektir.

Söz konusu kanun hükmünde kararnamenin uygulanması ile ayrıntılar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir. Yine kamu düzenine aykırılık değerlendirmesi ve uygulama sorunları da önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TOP