Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku: Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili, ortakların kişisel alacaklarının takibi, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar, sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini, şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri, devralma işlemleri, ticari sözleşmelerin istenilen dillerde hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların ticaret mahkemeleri nezdinde çözümü, şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili, hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı, şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların çözümlenmesi, şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri, ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma hususunda hukuki destek verilmesi, müvekkillerimizin Türkiye’de iştiraklerinin açılması, yabancı ve/veya Türk ortaklarla ortak girişim kurulması, yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürolarının kurulması, Türk ve yabancı şirketler arasında acentalık, distribütörlük ve iş ortaklığı sözleşmelerinin imzalanması konularında hizmet verilmektedir.

Detaylı bilgi ve görüşme için lütfen randevu alınız.

Av. Kıvılcım Bilgen

TOP