Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku: Yurt içi ve yurt dışında ikâmet eden Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de yaşayan yabancılara; veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali, mirasın reddi, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması konularında hizmet verilmektedir.

Detaylı bilgi ve görüşme için lütfen randevu alınız.

Av. Kıvılcım Bilgen

TOP