İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku: İdari cezalar ve idari işlemlerin iptali, idareye başvuruların yapılması, idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması, idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması, idarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması, kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların çözülmesi, öğrencilik işleri ile ilgili davalar, idari sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek ve idari sözleşmelerden doğan ihtilâfların çözülmesi, imar davaları, ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları, disiplin cezalarının iptali davaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilafların çözülmesinde hukuki destek ve ihale davaları, idari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, kamu ihalelerine katılım konularında hizmet verilmektedir.

Detaylı bilgi ve görüşme için lütfen randevu alınız.

Av. Kıvılcım Bilgen

TOP